Temanotater

Utvalget leverte 15. desember 2023 en delrapport i form av 2 temanotater, som ikke inngår i NOU-serien. Temanotatene omtaler kunnskapsgrunnlag som er særlig relevant i arbeidet med to stortingsmeldinger: Kunnskapsdepartementets (KD) melding om 5.-10. trinn, og Barne- og familiedepartementets (BFD) melding om trygg digital oppvekst. Det ene temanotatet handler om konsekvenser av skjermbruk for utvikling, psykisk helse og søvn for de yngste barna (0-5 år). Det andre temanotatet handler om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm i skolen: hvordan skjerm påvirker undervisningspraksis, hvordan skjermbruk kan påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter, og konsekvenser av mobilbruk i skolen.

Temanotat: Konsekvenser av skjerm i skolen – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbrukutvalget

Temanotat: Konsekvenser av skjermbruk for de yngste barna (0 til 5 år) – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbrukutvalget