Ekspertgruppe

Skjermbrukutvalgets ekspertgruppe av barn og unge

Vi ønsker å legge til rette for at barn og unge skal kunne bidra inn i arbeidet vårt og gi verdifull innsikt i barn og unges skjermbruk. Vi har derfor etablert en ekspertgruppe for skjermbruk blant barn og unge, av nettopp barn og unge.

Ekspertgruppen av barn og unge består av 14 medlemmer mellom 12 og 18 år fra de fleste fylker i landet og representerer et mangfold blant annet i alder, kjønn, etnisitet, bosted og funksjonsevne. Alle deltagerne er rekruttert fra andre ungdomspanel, men representerer seg selv. Ekspertgruppen er ikke representativ for alle barn og unge, men gir oss et innblikk i barne- og ungdomsperspektivet.

Målsetningen er at ekspertgruppen av barn og unge skal sikre en bredere og mer gjennomgående medvirkning enn enkeltstående innspill, og følge arbeidet gjennom utvalgsperioden og aktivt involveres i flere faser av utvalgsarbeidet.

Ekspertgruppen av barn og unge er en av flere måter å sikre medvirkning på. Vi skal i løpet av arbeidet innhente erfaringer og perspektiv fra andre relevante stemmer.