Referansegruppe

Medlemmer av referansegruppen

Ståle KalkvikForeldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Tor Eirik RasmussenForeldreutvalget for barnehager (FUB)
Merete Iversen LudmannSkoleeier – Hole kommune
Rune MelgårdSkoleeier – Vestfold og Telemark
Trond LienSkoleeier – Oslo kommune
Guro HovdeUtdanningsforbundet
Lene BakkedalSkolenes landsforbund
Olav Sandanger MyklebustNorsk Lektorlag
Ingri BjørnevikFagforbundet
Margareth EilifsenUniversitets- og høgskolerådet, Høgskolen Vestlandet
Per-Ludvik Kjendlie Universitets- og høgskolerådet, Universitetet i Sørøst-Norge
Mona SøbyskogenSkolelederforbundet
Emma-Katrin Vanderloock KlevenElevorganisasjonen
Kristin WalstadVirke
Solveig Dorthea EngerLandsgruppen for helsesykepleiere
Anbjørg  Langerud SkaugMental helse ungdom
Camilla Faarlund ØksenvågNasjonalforeningen for folkehelsen
Maren Hagen FuglesangUnge funksjonshemmede/FFO