Utvalgsmøte med tema psykisk helse og søvn

I utvalgsmøtet 8. og 9. februar hadde utvalget hovedtemaene psykisk helse og søvn. I møtet fikk utvalget høre mange interessante innlegg, og diskuterte blant annet hvordan utvalget skal forstå utviklingen og sammenhengen mellom skjermbruk (særlig sosiale medier) og psykisk helse.

Flere av utvalgsmedlemmene har ekspertise på områder innenfor psykisk helse. Utvalgsmedlem Jens Skogen holdt en innledning om sosiale medier som sosial arena, og utvalgsmedlem Mari Hysing holdt en innledning om skjerm og søvn. Utvalgsmedlem Lars Wichstrøm holdt en innledning om psykiske vansker og psykososial utvikling hos barn og unge, og betydningen av gaming og sosial mediebruk. Utvalgsmedlem Steinar Krokstad holdt en innledning om sosiale medier og psykisk helse i et samfunnsmedisinsk perspektiv.

Vi fikk også høre spennende innlegg fra forskere fra inn- og utland. Geir Scott Brunborg (FHI) innledet om sannsynlige årsaksforklaringer til økningen i psykiske plager blant barn og unge basert på analyser som FHI har gjort på data fra Ungdata. Amy Orben, som er forsker ved University of Cambridge, holdt et innlegg om hvordan sosiale medier påvirker tenåringers mentale helse. Hun gikk blant annet gjennom noen av hovedutfordringene knyttet til å forske på hvordan digitale teknologier påvirker barn og unges mentale helse og trivsel.

Vi løftet også problemstillinger knyttet til sosiale medier og psykisk helse med representanter fra fire av selskapene bak de mest brukte sosiale mediene i Norge: TikTok, Google (YouTube), Meta (Facebook/Instagram) og Snap (Snapchat). Plattformene gikk gjennom hva deres plattformer gjør for å beskytte barn og unge, blant annet tiltak for aldersverifisering, alderstilpasset design på plattformene og ressurser for foreldrekontroll. Alle plattformene viste til en lang rekke tiltak som skal beskytte barn (særlig under 13 år) på deres plattform. Når det gjelder hva som kan gjøres bedre pekte flere på bedre metoder for aldersverifisering.