Overlevering av temanotater

I dag overleverte utvalgsleder Robert Steen en delrapport i form av to temanotater til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og barne- og familieminister Kjersti Toppe. Det ene temanotatet handler om konsekvenser av skjermbruk for utvikling, psykisk helse og søvn for de yngste barna (0-5 år). Det andre temanotatet handler om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm i skolen: hvordan skjerm påvirker undervisningspraksis, hvordan skjermbruk kan påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter, og konsekvenser av mobilbruk i skolen. Temanotatene kan du lese her:

Temanotat: Konsekvenser av skjerm i skolen – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbrukutvalget

Temanotat: Konsekvenser av skjermbruk for de yngste barna (0 til 5 år) – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbrukutvalget