Tredje møte i skjermbrukutvalget

I det tredje møtet i skjermbrukutvalget var hovedtema digital oppvekst, og dataspill. Utvalget drøftet også innhold og konklusjoner i de to temanotatene som utvalget overleverer til barne- og familieministeren og kunnskapsministeren 15. desember 2023.

Temanotatene skal være kunnskapsgrunnlag inn mot arbeidet med to stortingsmeldinger: Kunnskapsdepartementets (KD) melding om 5.-10. trinn, og Barne- og familiedepartementets (BFD) melding om trygg digital oppvekst. Utvalget har besluttet at temanotatet til BFD skal handle om konsekvenser av skjermbruk for utvikling, psykisk helse og søvn for de yngste barna (0-5 år). Temanotatet til KD skal handle om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm i skolen: hvordan skjerm påvirker undervisningspraksis, hvordan skjermbruk kan påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter, og konsekvenser av mobilbruk i skolen. Temanotatene publiseres her på skjermbrukutvalget.no 15. desember kl. 10.00.

Første dag av utvalgsmøtet var viet temaet digital oppvekst, og utvalgsmedlemmene Niamh Ni Bhroin og Christer Hyggen holdt innledninger. Bhroin snakket om tid, risiko og muligheter knyttet til barn og unges skjermbruk. Hyggen la fram ulike perspektiver på teknologisk endring og hvordan dette påvirker hvordan vi forstår barn og unges digitale oppvekst. Han belyste også barn og unges komplekse digitale hverdag med eksempler fra prosjektene Ungdata og DigiGen. Vi fikk også høre professor i sosialpsykologi Sonia Livingstone fra London School of Economics and Political Science om digital oppvekst og påvirkning på barn og unge. Etter middag fikk utvalget også se førpremieren på filmen Ibelin, som omhandler Mats Steen sønnen til utvalgsleder Robert Steen – en film som er relevant både for temaet digital oppvekst og for dataspill. 

I møtets andre dag hadde utvalget invitert ulike stemmer som kan belyse ulike perspektiver på dataspill i en norsk kontekst. Khalid Ezat Azam, tidligere forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO) snakket om hvordan nordiske foreldre setter grenser og engasjerer seg i barn og unges dataspilling. Marie Lunde, prosjektleder i Ungdom og Fritid, presenterte prosjektet Inkluderende datakultur, og styreleder Mathias Jørgensen fra Hyperion snakket om viktigheten av dataspill og spillkultur. Vi fikk også et digitalt innlegg fra professor Mark D. Griffiths fra Nottingham Trent University snakke om dataspill og avhengighet.