Andre utvalgsmøte

Skjermbrukutvalget møttes for andre gang på Gardermoen 4.-5. september. Første leveranse for utvalget er å levere temanotater 15. desember 2023 som skal omtale kunnskapsgrunnlag som er relevant for arbeidet med to stortingsmeldinger: Kunnskapsdepartementets melding om 5.-10. trinn, og Barne- og familiedepartementets melding om trygg digital oppvekst. Vi fikk derfor besøk av prosjektgruppene i begge departementer, og hadde nyttige diskusjoner om relevante temaer innenfor utvalgets mandat.

Dag 1 var viet til temaet skjerm og læring. Utvalgsmedlem Anne Mangen innledet om forskning og relevante perspektiver knyttet til leseforståelse på papir og skjerm, og implikasjoner av digitalisering på kognitiv tålmodighet/utholdenhet, fokus, kreativitet og læring. Utvalgsmedlem Siv Therese Måseidvåg Gamlem presenterte forskning og relevante perspektiver knyttet til bruk av skjerm/nettbrett i skolen, og presenterte DigiHand-prosjektet som hun er forskningsleder for. Vi fikk også høre professor emerita Naomi S. Baron ved American University, som holdt et digitalt innlegg om lesing, skriving og kunstig intelligens.

Dag 2 var viet temaer som er sentrale for aldersgruppen 0-5 år. Utvalget fikk høre nevropsykolog Audrey van der Meer (NTNU) som holdt et innlegg om skjermbruk og mulige konsekvenser for hjerneutvikling, motorikk og kognisjon hos små barn (0-3). Utvalgsmedlem Lars Wichström presenterte forskning (systematiske review og meta-analyser) om førskolebarns og foreldres skjermbruk og mulige psykologiske og sosiale konsekvenser. Utvalgsmedlem Torstein Unstad innledet om bruk av digitale medier hos små barn hjemme, på frititiden, og i barnehagen. Vi fikk også et innlegg fra direktør i Medietilsynet Mari Velsand, som presenterte deres arbeid og innsikt om barn og medier, samt utfordringer og tiltak.

Utvalget hadde også mange gode diskusjoner om det videre arbeidet. Blant annet diskuterte utvalget tolkninger og avgrensninger i mandatet, og hvordan vi kan sikre god og reell alderstilpasset medvirkning fra barn og unge. Utvalget ble også enige om sammensetning av referansegruppen. Det vil i løpet av kort tid sendes ut invitasjoner til relevante organisasjoner innenfor utdanning, helse og oppvekst. Første møte i referansegruppen avholdes i løpet av høsten.

Utvalget er opptatt av å sikre en åpen prosess og ønsker alle relevante innspill velkommen, og kommer også til å invitere relevante aktører og forskere til utvalgsmøtene utover i arbeidet. Neste møte avholdes 23.-24.. november. Vi gleder oss til fortsettelsen!