Vi er i gang!

Tirsdag 20. juni møttes Skjermbrukutvalget for første gang. Sammen skal vi jobbe for å gi regjeringen et best mulig kunnskapsgrunnlag om hvordan barn og unges skjermbruk i barnehage, skole og fritid påvirker helse, livskvalitet, læring og oppvekst. Dette er et viktig arbeid, med få enkle svar. Skjermene og digital teknologi har kommet for å bli og påvirker alle deler av våre liv, på godt og vondt. Det gjelder ikke minst for barna og ungdommene våre.

Jeg kommer inn i dette arbeidet med bakgrunn fra politikken, mediebransjen og arbeid med digitalisering. Og som alle andre har jeg også personlige erfaringer som former mitt syn på verden. Historien om min sønn Mats, ble den mest leste i NRKs historie da den ble publisert i januar 2019. Mats var født med en muskelsykdom som gjorde at både hans livskvalitet og -lengde ble sterkt redusert, og vår store sorg var at han aldri skulle oppleve vennskap, kjærlighet og opplevelsen av å sette fotavtrykk etter seg i andre menneskers liv. Etter Mats’ bortgang som 25-åring dukket det til vår store overraskelse opp mennesker fra hele Europa. Mennesker som Mats hadde utviklet dype vennskaps- og kjærlighetsforhold til, bare gjennom en skjerm. 

Det er annerledes å vokse opp i dag, kontra bare 10-20 år siden, og jeg forstår at mange foreldre er bekymret. Vi trenger en god og opplyst debatt om digitaliseringen av barna våre sine liv, og da trenger vi kunnskap! Utvalget som jeg skal lede det neste året er derfor bredt sammensatt av dyktige fagpersoner og forskere innenfor ulike fagfelt. Vi håper at vårt bidrag vil synliggjøre hva vi vet og hva vi ikke vet, og nyansere og forbedre debatten om skjermbruk. Vi skal vi være åpne, vi skal være nysgjerrige og vi skal løpende dele og diskutere det vi kommer fram til. Vi skal ha en referansegruppe med ulike sentrale aktører, og vi skal sikre god og reell medvirkning fra barn og unge. Der vi avdekker at særlige utfordringer er tilstrekkelig godt dokumentert, skal vi også gi innspill til politikkutvikling og gi råd om behovet for tiltak.

Vi håper mange vil følge med på utvalgets arbeid og komme med innspill. Disse kan sendes til hkj@kd.dep.no